خانه / دانلود

بایگانی بلاگ

ترکیب الگوریتم بهینه یابی کلونی مورچه و تکنیک برنامه‌نویسی پویا برای حل مسئله فروشنده پوششی

عنوان انگلیسی مقاله : Combining ant colony optimization algorithm and dynamic programming technique for solving the covering salesman problem عنوان فارسی مقاله: ترکیب الگوریتم بهینه یابی کلونی مورچه و تکنیک برنامه‌نویسی پویا برای حل مسئله فروشنده پوششی  لینک دانلود مقاله : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360835215000984   چکیده مسئله فروشنده پوششی (CSP) تعمیمی از …

ادامه نوشته »

یک روش جدید پیشنهاد مبتنی بر اعتماد: ترکیبی از اعتماد و قطعیت

عنوان انگلیسی مقاله : یک روش جدید پیشنهاد مبتنی بر اعتماد: ترکیبی از اعتماد و قطعیت A New ConÞdence-Based Recommendation Approach: Combining Trust and Certainty  لینک دانلود مقاله : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0020025516321545 علاقه مندان به موضوع و مقاله مورد نظر می توانند، ترجمه مقاله را از طریق لینک زیر  خریداری کنند:

ادامه نوشته »

یک روش برای پیدا کردن کاربران همسایه که کارایی سیستم های توصیه گر را بهبود می دهد

عنوان انگلیسی مقاله : یک روش برای پیدا کردن کاربران همسایه که کارایی سیستم های توصیه گر را بهبود می دهد A new method to find neighbor users that improves the performance of Collaborative Filtering  لینک دانلود مقاله : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417417302713 علاقه مندان به موضوع و مقاله مورد نظر می توانند، ترجمه …

ادامه نوشته »

توصیه اجتماعی با استفاده از تجزیه احتمالی ماتریس

عنوان انگلیسی مقاله : توصیه اجتماعی با استفاده از تجزیه احتمالی ماتریس SoRec: Social Recommendation Using Probabilistic Matrix Factorization  لینک دانلود مقاله : http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.304.2464&rep=rep1&type=pdf علاقه مندان به موضوع و مقاله مورد نظر می توانند، ترجمه مقاله را از طریق لینک زیر  خریداری کنند:

ادامه نوشته »

یک راهکار تجزیه ماتریسی برای سامانه های توصیه گر براساس انتشار اعتماد در شبکه های اجتماعی

عنوان انگلیسی مقاله : یک راهکار تجزیه ماتریسی برای سامانه های توصیه گر براساس انتشار اعتماد در شبکه های اجتماعی A Matrix Factorization Technique with Trust Propagation for Recommendation in Social Networks  لینک دانلود مقاله : https://dl.acm.org/citation.cfm?id=1864736 علاقه مندان به موضوع و مقاله مورد نظر می توانند، ترجمه مقاله را از طریق …

ادامه نوشته »

یادگیری برای توصیه براساس اطلاعات اعتماد

عنوان انگلیسی مقاله : یادگیری برای توصیه براساس اطلاعات اعتماد Learning to Recommend with Social Trust Ensemble  لینک دانلود مقاله : http://dl.acm.org/ft_gateway.cfm?id=1571978&type=pdf علاقه مندان به موضوع و مقاله مورد نظر می توانند، ترجمه مقاله را از طریق لینک زیر  خریداری کنند:

ادامه نوشته »

مدل چند وجهی پیش بینی اعتماد و بی اعتمادی برای سامانه های توصیه گر

عنوان انگلیسی مقاله : مدل چند وجهی پیش بینی اعتماد و بی اعتمادی برای سامانه های توصیه گر  Multi-faceted trust and distrust prediction for recommender systems  لینک دانلود مقاله : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167923615000068 علاقه مندان به موضوع و مقاله مورد نظر می توانند، ترجمه مقاله را از طریق لینک زیر  خریداری کنند:

ادامه نوشته »

یک سیستم توصیه کننده ترکیبی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

عنوان انگلیسی مقاله : یک سیستم توصیه کننده ترکیبی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی A Hybrid Recommender System Using ArtiÞcial Neural Networks  لینک دانلود مقاله : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417417302968 علاقه مندان به موضوع و مقاله مورد نظر می توانند، ترجمه مقاله را از طریق لینک زیر  خریداری کنند:

ادامه نوشته »

سیستم‌های توصیه گر گروهی مبتنی بر نظر دینامیکی

عنوان انگلیسی مقاله : سیستم‌های توصیه گر گروهی مبتنی بر نظر دینامیکی Opinion Dynamics-Based Group Recommender Systems  لینک دانلود مقاله : https://ieeexplore.ieee.org/document/7919222/ علاقه مندان به موضوع و مقاله مورد نظر می توانند، ترجمه مقاله را از طریق لینک زیر  خریداری کنند:

ادامه نوشته »

بهبود توصیه top-k بوسیله ارتباط کاربران اعتماد کننده و معتمد در شبکه ی اعتماد کاربر

عنوان انگلیسی مقاله : بهبود توصیه top-k بوسیله ارتباط کاربران اعتماد کننده و معتمد در شبکه ی اعتماد کاربر Improving top-K recommendation with truster and trustee relationship in user trust network لینک دانلود مقاله : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0020025516308301 علاقه مندان به موضوع و مقاله مورد نظر می توانند، ترجمه مقاله را از طریق لینک …

ادامه نوشته »