خانه / هوش مصنوعی / خوشه بندی

خوشه بندی

خوشه بندی

خوشه بندی با الگوریتم های مختلف

خوشه بندی

هدف این بخش پیاده سازی الگوریتم های k-means و fuzzy c-means بر روی دیتاست های زیر است : iris cancer wine class plants و همچنین پیاده سازی الگوریتم خوشه بندی گراف fast newman روی دیتاستsample_pajek است. این پروژه در محیط متلب پیاده سازی شده است . موارد موجود دراین پروژه  : پیاده …

ادامه نوشته »