خانه / داده کاوی / آزمون های آماری

آزمون های آماری

آزمون های آماری

آزمون آماری برای ارزیابی دقت طبقه بندها

آزمون آماری

هدف از انجام این پروژه انجام آزمون آماری برای ارزیابی دقیق  دقت طبقه بندها روی یک دیتاست خاص است : شرح مسئله: در کاربرگ Train فایل اکسل Problem1Data.xlsx تعداد 89973 رکورد در یک فضای 10 مشخصه بعد  گنجانده شده است. در واقع، 9 مشخصه اول مربوط به متغیرهای ورودی هستند …

ادامه نوشته »